ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
NA ROK SZKOLNY 2016/2017


W roku szkolnym 2016/2017 podręczniki do klasy I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum otrzymają uczniowie ze szkoły (rodzice nie dokonują zakupu).
Wyjątkiem są zajęcia dodatkowe (zaznaczone na listach podręczników).