RADA RODZICÓW

Grażyna Lewandowska - przewodnicząca

Joanna Kłusek – sekretarz

Aleksandra Matuszak – skarbnik